Beleef Heierhof

Voor unieke, gezellige activiteiten en uitjes in De Kempen in Noord-Brabant!

Reserveren

Bel ons

+31 40 - 20 42 721

Adresgegevens

Heierhof
Heiereind 11
5561 BB Riethoven

  

U bent hier:
  • Home
  • Algemene voorwaarden


U accepteert deze voorwaarden wanneer u een boeking doorgeeft voor een van de arrangementen van Heierhof. 
Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Heierhof is slechts aan de offertes gebonden indien deze door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
Levering van de diensten
Heierhof heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Boekingen
Boekingen zijn definitief wanneer deze door Heierhof per e-mail of per brief zijn bevestigd.

Aantal deelnemers
7 dagen voor de uitvoering van het arrangement dient het definitieve aantal deelnemers door de contactpersoon van de groep schriftelijk doorgegeven te worden. Dit definitieve aantal zal worden gefactureerd. Meer deelnemers op de dag van de uitvoering van het arrangement zullen alsnog worden gefactureerd. Voor de arrangementen bij de struisvogels geldt dat altijd het bedrag voor minimaal 10 deelnemers gefactureerd wordt.

Wijzigingen in boekingen
Heierhof heeft het recht groepen bij elkaar te voegen in dezelfde ruimte, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Annulering
Wanneer een boeking is bevestigd voor een individu/groep dan geldt het volgende tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:Annulering dient per post of fax te geschieden. Annuleringen buiten kantooruren (9:00-17:30) worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.Bij annulering meer dan 21 dagen voor de uitvoering van het arrangement is de klant gehouden 10% van de boekingswaarde te betalen.Bij annulering minder dan 21 dagen voor de uitvoering van het arrangement is de klant gehouden 50% van de boekingswaarde te betalen.Bij annulering minder dan 7 dagen voor de uitvoering van het arrangement, en bij het niet verschijnen van de groep op de locatie (no show), is de klant gehouden 100% van de boekingswaarde te betalen.

Betaling
Vóór de uitvoering van een arrangement dient het bedrag te zijn bijgeschreven op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer, danwel contant betaald te zijn.Later overeengekomen wijzigingen dienen contant betaald te worden, danwel dient het bedrag via een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

Calamiteiten
Heierhof heeft het recht groepen en/of individuen voorafgaande of tijdens een arrangement te (laten) verwijderen van de locatie indien Heierhof zich hiertoe genoodzaakt voelt. Een verwijdering geeft geen recht op een claim van de groep/indivudu.Heierhof heeft het recht een arrangement te onderbreken of stoppen wanneer medewerkers van Heierhof zich hiertoe genoodzaakt voelen. Onderbreking of stoppen geeft geen recht op een claim van de groep.

Aansprakelijkheid
Heierhof is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de gasten.Noch voor fysiek, geestelijk of materiaeel letsel dat voor, tijdens of na een arrangement van Heierhof mocht zijn ontstaan.De hele groep is, of individuen van de groep zijn, aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van Heierhof.

Copyright
Het is niet toegestaan om opnames (foto's, film, geluid, of welke andere wijze dan ook) gemaakt van de arrangementen te gebruiken voor publieke vertoningen en/of commerciële doelstellingen anders dan met schriftelijke toestemming van Heierhof.